Generálna rekoštrukcia vodovodu k vysielaču SNP

Generálna rekonštrukcia vodovodu z pramenišťa k vysielaču SNP v Banskej Bystrici. Práce sa vyznačovali mimoriadne ťažkým a komplikovaným prístupom na trasu vedenia. Niektoré úseky dosahovali sklon svahu vyše 60°. Súčasťou rekonštrukcie bola aj úprava pramenišťa a upravne vody.
Vytlačiť realizáciu