Kontakt

BEVEL - stavebno-montážna spoločnosť
Hraničná 16
Bratislava 821 05
IČO: 35759691
DIČ: 2020254016
IČ DPH: SK 2020254016

 

Telefonický kontakt

+421/2/5363 0001
+421/903/716 127
+421/903/716 128
+421/907/716 644
+421/907/716 655

E-mail a FAX

bevel@bevel.sk

+421/2/5363 0003
+421/903/495 096