Energeticky úsporný dom

Energeticky nezávislý dom je dom ktorý nepotrebuje dodávku žiadnej energie z distribučných spoločnosti. Dom si všetku energiu vyrobí sám. Takmer každé prostredie sa dá využiť na výrobu energie. Kombináciou viacerých zdrojov energie dokážeme vyrobiť energiu pre energeticky nezávislí  dom ktorí nielenže vyrobí energiu pre seba ale dokáže prebytočnú energiu  dodávať do distribučnej siete späť.

Energia zo slnka cez fotón či infračervené žiarenie je skutočne len darom prírody a stým súvisiaci takmer všadeprítomný vietor. Voda a jej využitie je  neobmedzeným zdrojom energie. Sila vodného toku sa nedá poprieť. Spojenie takýchto elementov je cesta k zmenám myslenia a využitia zdrojov ktoré sú s pohľadu dĺžky života človeka nevyčerpateľná.   

Ak Vás táto tematika zaujala, kontaktujte nás:
telefonicý kontakt: 0903 179 585 
Vytlačiť realizáciu