Bytový dom - vjazd do garáží a dažďová kanalizácia.

Pre Metrostav a.s. sme subdodávateľsky zabezpečili výstavbu vjazdu do podzemných garáží a dažďovú kanalizáciu vrátane jej hydroizolácie na obytnom komplexe v Bratislavskej mestskej časti Dúbravka - Nejedlého ulica. Dodnes sa nevyskytli žiadne problémy s izoláciou.
Vytlačiť realizáciu