Bevel

Pôvodná firma Bevel s.r.o. bola založená na začiatku 90-tych rokov p. Slivom a p. Školárom ako stavebno-montážna firma s prevažujúcim zameraním na stavby a realizácie v netypických, náročných podmienkach. Už v začiatkoch spoločnosť vykazovala niekoľkomiliónové obraty. Preto postupom času rozširovala rozsah činnosti.

V minulom období stúpol obrat firmy niekoľkonásobne, pri akciách od takých významných investorov ako T-Mobile (ex EuroTel), a.s., T-Com (ex Slovenské Telekomunikácie) a.s., Orange (Ex Globtel), a. s., Metrostav sk, a.s., Doprastav, a.s., SPaP,a.s., Železnice Slovenskej Republiky, Tesco, a.s., rozvodné závody po celej SR;, Klimatech Piešťany, a.s., Chemkostav Michalovce, a.s., ČSKD Intrans, a.s. a mnoho ďalších.

Firma niekoľkokrát zmenila sídlo a identifikačné znaky spoločnosti ako nutná požiadavka rozvoja, a ešte viac rozšírila rozsah činnosti. V súčasnosti naša spoločnosť vystupuje pod hlavičkou EU BEVEL, s.r.o.

Vzhľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, smernicu GDPR a medzinárodné normy informačnej bezpečnosti, prijímame nasledujúci dokument - stiahnuť sa dá v sekcii dokumenty ako GDPR.pdf

Najvýznamnejšie realizácie spoločnosti

Zobraziť všetky realizácie