O nás

Čím spoločnosť BEVEL odlišuje od bežných firiem?

 

V príprave stavby:

 • prepracované presné vytýčenie inžinierskych sietí
 • Zameranie a vytýčenie cez GPS súradnice i klasicky
 • vlastníme najprepracovanejšiu databázu inžinierskych sietí na Slovensku
 • zastrešujeme projekciu všetkých odborov
 • vieme výrazne skrátiť legislatívny proces
 

V realizácii stavby:

 • využitie tzv. pojazdnej kancelárie – všetky úkony riešime priamo v teréne
 • využívame akúkoľvek investorom požadovanú techniku – máme celoročné zmluvy na prenájom
 • pri práci dbáme na vysoké štandardy ekológie – používame bionaftu, ekologické mazadlá a šetrné pracovné postupy
 • pracujeme v akomkoľvek teréne od mestskej zástavby po vysokohorský terén
 • pri práci sme maximálne flexibilní, akákoľvek požiadavka investora bude zapracovaná aj v priebehu stavby
 • vlastníme KNOW HOW na urýchlenie mokrých procesov
 • využívame technológiu pre montáže aj pri extrémne nízkych teplotách bez straty kvality
 • realizujeme vodotesné prestupy inžinierskych sietí múrmi
 • pracujeme na základe certifikácie Technickej inšpekcie a Inšpektorátu bezpečnosti práce
 • akúkoľvek realizáciu robíme „na kľúč“ vrátane povolení, kolaudácií, legislatívy odberných miest, geometrických plánov a pod.
 

Významné realizácie

 • Obchodno-zábavné centrum MAX, Špitálska 4; TRENČÍN – kiná Istropolis Cinema Center - umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúde rozvody
 • Slovenské národné múzeum, Archeologické múzeum , Žižkova 14 – 16, Bratislava – kompletné elektroinštalačné práce, vrátane výstavných priestorov
 • Tenisové centrum, Jána Hajdóczyho 11, Trnava – kompletná vnútorná elektroinštalácia a vonkajšia areálová elektroinštalácia
 • OMS s.r.o. , Senica, administratívna budova a jedáleň - dodávka a montáž silnoprúdová elektroinštalácia, kompletné rozvody
 • Polyfunkčný dom Dominant , Nám. Hraničiarov, Bratislava - prípojka vody a vodomerná šachta, prekládka vodovodu, prípojka kanalizácie, areálová kanalizácia
 • Polyfunkčné bytové domy, Nejedlého ulica , Bratislava - Areálová kanalizácia, Vjazd do garáží - železobetónová konštrukcia
 • Polyfunkčný bytový dom Cubicon, Staré Grunty , Bratislava - realizácia inžinierskych sietí spodnej stavby, vrátane legislatívnej činnosti