Čistiarne odpadových vôd v areáli SPaP a.s Bratislava

V rámci a modernizácie vodného hospodárstva bratislavského prístavu sme realizovali stavebnú časť čistiarní odpadových vôd, pre dodávateľa technológie.
Vytlačiť realizáciu