Prvé jednostĺpové trafostanice na Slovensku

V súvislosti so šetrením záberu miesta a zjednodušenia legislatívy prišla naša spoločnosť s návrhom trafostanice ako kompletnú inštaláciu na monolitnom nosnom stĺpe VN vedenia. Celý projekt bol zhodnotený a schválený Technickou inšpekciu. Prvé  trafostanice podľa tohoto projektu sme postavili napr. v Bytči - Kotešovej, Čiernom Balogu, Tlmačoch .....

Do tej doby boli umiestňované transformátory na spoločnej konštrukcii len na priehradových stožiaroch. Podieľali sme sa aj na rekonštrukcii takýchto TS.

Uvedené stavby a rekonštrukcie významne urýchlili a zjednodušili projekt budovania základňových staníc pre mobilných operátorov.
Vytlačiť realizáciu