Prečerpávacie zariadenie benzínov a minerálnych olejov

Rekonštrukcia a opravy prečerpávacích zariadení v objekte Prekládky minerálnych olejov SPaP a.s. Bratislava. Počas prác bola sanovaná ekologická záťaž, a bola vybudovaná podzemná zberná nádrž. Jej súčasťou je aj odlučovač ropných látok (LOP).

Akcia bola vykonaná v rámci ekologizácie prác v areáloch SPaP a.s.
Vytlačiť realizáciu